Skip to main content

Sinh vật học

Cành giao không lá - Euphorbia tirucalli.Liun

Cành giao là một loại cây lạ mắt, không có lá. Thực ra không hẳn là không có lá do lá rất nhỏ, mọc ra rụng  ngay, ít khi ta trông thấy. Cành giao quang hợp nhờ cành có màu xanh, cành thường m

Dơi có thể giúp người trường sinh

Protein của dơi có khả năng chống lại sự lão hóa nên chúng sống lâu hơn nhiều so với những loài có cùng kích cỡ. Phát hiện này có thể dẫn tới sự ra đời của thuốc kéo dài tuổi thọ.

Hoàng dương - Buxus sinica Rehd ct Wils

Hoàng dương là cây xanh tốt quanh năm, thuộc loại cây phong cảnh, trồng trong dinh thự. Vì lá có màng da, tế bào biểu bì có lớp cutin dầy nên chống chịu mạnh đối với khí độc, SO2, Cl, HS, HF, hút khí độc làm sạch

Công nghệ mới

Customizer

Layout Style
Skin style
Primary Color
Secondary Color
Background Boxed