Buxus sinica Rehd ct Wils

(Ảnh: dtlbm)

Hoàng dương là cây xanh tốt quanh năm, thuộc loại cây phong cảnh, trồng trong dinh thự. Vì lá có màng da, tế bào biểu bì có lớp cutin dầy nên chống chịu mạnh đối với khí độc, SO2, Cl, HS, HF, hút khí độc làm sạch không khí. Lượng hút Cl đứng hàng thứ 2 trong số 9 cây hút Cl mạn
Họ Hoàng Dương - Buxaceae
(Ảnh: biologie)
h.

 Hoàng dương có nhiều biến chủng, là cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, thường xanh, cao khoảng 6m họ Hoàng dương (Buxaceae). Cành có 4 cạnh, lá có màng da hình trứng, đầu lá hơi lõm vào hoặc tù đầu, mặt lá màu xanh thẫm, mặt lưng nhạt hẳn. Mùa xuân nở hoa vàng, nhỏ, mọc thành chùm ở nách lá.

Hoàng dương mọc rất chậm, đến hơn 10 năm đường kính cây mới được 10cm. Cây cổ thụ ở trước cửa miếu quan Tư đồ Quang Phúc ở Tô Châu - Trung Quốc đã 700 năm, nhưng cao không quá 10m, vòng ôm chỉ 30cm.

Hoàng dương chịu cắt tỉa, thường được trồng làm hàng rào, hoặc tạo hình trong vườn. Gỗ hoàng dương mịn, chắc, thường dùng làm đồ mỹ nghệ và làm lược chải đầu.